Privacy Statement

Privacy Statement

Systray Solutions hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Systray Solutions zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.


Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Systray Solutions heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.


U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Systray Solutions verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.


Bij een bezoek aan de website van Systray Solutions worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Systray Solutions bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.Betrouwbare hosting op een serverarchitectuur om U tegen te zeggen

Ons doel is onze klanten te voorzien van een volledig pakket internetvoorzieningen. Wij bieden u een gedegen IT-infrastructuur aan, die past bij uw bedrijf.

Systray Solutions © - 2019